Apacs

Apacs. Fenylpiperidinderivat, Analgetika.

Kommentarer och information om Apacs.

ATC-kod: N02AB03
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: