Aotal

Kommentarer och information om Aotal.

Tillståndsinnehavare: Orifarm AB
ATC-kod: N07BB03
Aktiv substans: acamprosate
Typ av medicin: Nervsystemet
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2003-05-02
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad