Anidulafungin STADA

Anidulafungin STADA. Övriga antimykotika för systemiskt bruk, Antimykotika för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Anidulafungin STADA.

Tillståndsinnehavare: STADA Arzneimittel AG
ATC-kod: J02AX06
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: