Andapsin

Kommentarer och information om Andapsin.

Tillståndsinnehavare: Orion Corporation
ATC-kod: A02BX02
Aktiv substans: sucralfate
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1986-12-12
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad