Amlodipin/Valsartan 2care4

Amlodipin/Valsartan 2care4. Angiotensin II-antagonister och kalciumantagonister, Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet.

Kommentarer och information om Amlodipin/Valsartan 2care4.

Tillståndsinnehavare: 2care4 ApS
ATC-kod: C09DB01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: