Ambene

Ambene. Butylpyrazolidiner, Antiinflammatoriska och antireumatiska medel.

Kommentarer och information om Ambene.

ATC-kod: M01AA01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: