Alisade

Kommentarer och information om Alisade.

Tillståndsinnehavare: Glaxo Group Ltd
ATC-kod: R01AD12
Aktiv substans: fluticasone
Typ av medicin: Andningsorganen
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2008-10-06
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad