ALIMTA

Kommentarer och information om ALIMTA.

Tillståndsinnehavare: Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kod: L01BA04
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2007-10-31
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad