Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg

Zestril gick tidigare under namnet Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2021-02-11. Tillståndsinnehavare var företaget Medartuum AB. ACE-hämmare, Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet.

Kommentarer och information om Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg.

Tillståndsinnehavare: Medartuum AB
ATC-kod: C09AA03
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: