Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg

Iscador P gick tidigare under namnet Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2021-02-11. Tillståndsinnehavare var företaget Iscador AG. Tumörer och rubbningar i immunsystemet, Tumörer och rubbningar i immunsystemet.

Kommentarer och information om Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg.

Tillståndsinnehavare: Iscador AG
ATC-kod: L
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: