Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg

Peritol gick tidigare under namnet Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2021-02-11. Tillståndsinnehavare var företaget INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH. Övriga antihistaminer för systemiskt bruk, Antihistaminer för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg.

ATC-kod: R06AX02
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: