Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg

Medikinet gick tidigare under namnet Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2021-02-11. Tillståndsinnehavare var företaget Cross Pharma AB. Centralt verkande sympatometika, Psykoanaleptika.

Kommentarer och information om Afoxolaner MERIAL for dogs >4-10 kg.

Tillståndsinnehavare: Cross Pharma AB
ATC-kod: N06BA04
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: