Afoxolaner MERIAL for dogs >25-50 kg

Tuberkulin PPD RT23 SSI gick tidigare under namnet Afoxolaner MERIAL for dogs >25-50 kg men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2021-02-11. Tillståndsinnehavare var företaget AJ Vaccines A/S. Tuberkulosdiagnostikum, Diagnostiska medel.

Kommentarer och information om Afoxolaner MERIAL for dogs >25-50 kg.

Tillståndsinnehavare: AJ Vaccines A/S
ATC-kod: V04CF01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: