ADT

ADT. Icke-selektiva monoaminoåterupptagshämmare, Psykoanaleptika.

Kommentarer och information om ADT.

ATC-kod: N06AA09
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: