Adrenalin Minijet

Adrenalin Minijet. Adrenerga och dopaminerga medel, Medel vid hjärtsjukdomar.

Kommentarer och information om Adrenalin Minijet.

ATC-kod: C01CA24
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: