Adiclair

Adiclair. Antibiotika, Medel mot infektioner och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk.

Kommentarer och information om Adiclair.

ATC-kod: G01AA01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: