Kommentarer och information om —.

Tillståndsinnehavare: Novartis Sverige AB
ATC-kod: G03CA03
Aktiv substans: estradiol
Status: Avregistrerad 2003-11-30
Godkannandedatum: 1987-09-18
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad