Vectin vet

Kommentarer och information om Vectin vet.

Tillståndsinnehavare: Intervet International BV
ATC-kod: QP54AA01
Aktiv substans: ivermectin
Typ av medicin: Veterinära preparat
Ombud: Intervet AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-07-03
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad