Sumial Retard

Kommentarer och information om Sumial Retard.

Tillståndsinnehavare: Pharmel AB
ATC-kod: C07AA05
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Avregistrerad 2010-03-02
Godkannandedatum: 2005-03-02
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad