Simidon

Kommentarer och information om Simidon.

Tillståndsinnehavare: Actavis Group PTC ehf.
ATC-kod: C10AA01
Aktiv substans: simvastatin
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Ombud: Actavis AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-02-26
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad