Ramitab

Kommentarer och information om Ramitab.

Tillståndsinnehavare: Medis ehf.
ATC-kod: C09AA05
Aktiv substans: ramipril
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Avregistrerad 2009-04-30
Godkannandedatum: 2004-11-05
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad