Pravastatin Arrow

Kommentarer och information om Pravastatin Arrow.

Tillståndsinnehavare: Arrow Generics Ltd
ATC-kod: C10AA03
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2007-06-15
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad