Postinor

Kommentarer och information om Postinor.

Tillståndsinnehavare: Medimpex UK Ltd
ATC-kod: G03AC03
Aktiv substans: levonorgestrel
Ombud: Bayer AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2006-08-18
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad