Karvedilol Alpharma-ISIS

Kommentarer och information om Karvedilol Alpharma-ISIS.

Tillståndsinnehavare: Alpharma ApS
ATC-kod: C07AG02
Aktiv substans: carvedilol
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Avregistrerad 2006-04-30
Godkannandedatum: 2003-08-08
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad