Humalog NPL

Kommentarer och information om Humalog NPL.

Tillståndsinnehavare: Eli Lilly Nederland BV
ATC-kod: A10AC04
Aktiv substans: insulin lispro protamine
Status: Avregistrerad 2006-04-30
Godkannandedatum: 1998-11-19
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad