Fluvastatin Actavis

Kommentarer och information om Fluvastatin Actavis.

Tillståndsinnehavare: Actavis Group PTC ehf.
ATC-kod: C10AA04
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Ombud: Actavis AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-02-27
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad