Etoposid Ebewe

Kommentarer och information om Etoposid Ebewe.

Tillståndsinnehavare: EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
ATC-kod: L01CB01
Aktiv substans: etoposide
Ombud: Meda AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2004-11-05
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad