Emgesan

Kommentarer och information om Emgesan.

Tillståndsinnehavare: Recip AB
ATC-kod: G04BX01
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1983-10-07
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad