Diacomit

Kommentarer och information om Diacomit.

Tillståndsinnehavare: Biocodex
ATC-kod: N03AX17
Aktiv substans: stiripentol
Typ av medicin: Nervsystemet
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2007-01-04
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad