Denagard vet.

Kommentarer och information om Denagard vet..

Tillståndsinnehavare: Novartis Healthcare A/S
ATC-kod: QJ01XQ01
Typ av medicin: Veterinära preparat
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1987-05-08
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad