Brufen Retard

Kommentarer och information om Brufen Retard.

Tillståndsinnehavare: Medartuum AB
ATC-kod: M01AE01
Aktiv substans: ibuprofen
Typ av medicin: Rörelseapparaten
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-04-09
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad