Alindrin

Kommentarer och information om Alindrin.

Tillståndsinnehavare: Recip AB
ATC-kod: M01AE01
Aktiv substans: ibuprofen
Typ av medicin: Rörelseapparaten
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1997-04-11
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad