Aldomet

Kommentarer och information om Aldomet.

Tillståndsinnehavare: Iroko Products Limited
ATC-kod: C02AB01
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Avregistrerad 2009-09-30
Godkannandedatum: 1963-05-17
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad